Kalendarz Szachowy
Kalendarz zawiera informacje o 69 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt
Królestwo Szachów

szeroka oferta szachów, zegarów i książek szachowych.
www.sklep.caissa.pl
chess sets, books, clocks - everything You need to play chess
www.caissa-chess.com


drukuj komunikat


XIII MIĘDZYNARODOWY
TURNIEJ SZACHOWY
GÓRA ŚW. ANNY 14-23.02.2020 r.
Turnieje dla dzieci do lat 12:
– Open „C” 14-18.02.2020 r.
– Open „C” bis 19-23.02.2020 r.
Dwa turnieje klasyfikacyjne podczas 9 dni pobytu !!!
W sumie 18 rund. Możliwość normy na II kat. szachową.
Organizator: SZKOŁA SZACHOWA „CZARNY KOŃ”
Sponsorzy: i SZKOŁA SZACHOWA „CZARNY KOŃ”
1. Cele turnieju:
- wyłonienie najlepszych szachistów,
- integracja środowiska szachowego,
- przybliżenie uczestnikom kulturowych i przyrodniczych walorów Góry Św. Anny i Gminy Leśnica.
2. Termin i miejsce:
14–23.02.2020 r., 47-154 Góra Św. Anny, Dom Pielgrzyma, al. Jana Pawła II 7, woj. opolskie.
3. Tabela grup turniejowych:
Grupa Wiek Tempo gry Wpisowe Nagrody
Open
„C”
Juniorzy
ur. 2008 r.
i młodsi
30 minut + 30'' za ruch
dla zawodnika
100 PLN
(wpisowe
zawiera
opłatę OK-R)
I nagroda rzeczowa + puchar
II nagroda rzeczowa
III nagroda rzeczowa
(minimum 3 nagrody rzeczowe, medale,
dyplomy)
Open
„C”
bis
Juniorzy
ur. 2008 r.
i młodsi
30 minut + 30'' za ruch
dla zawodnika
100 PLN
(wpisowe
zawiera
opłatę OK-R)
I nagroda rzeczowa + puchar
II nagroda rzeczowa
III nagroda rzeczowa
(minimum 3 nagrody rzeczowe, medale,
dyplomy)
4. Zgłoszenia:
należy przesyłać do dnia 07.02.2020 r. - kontakt:
- e-mail: kontakt@czarnykon.net.pl
- Rafał Małecki tel. 691-855-524
Zgłoszenie powinno zawierać: nazwisko i imię, kategorię, ranking, klub, datę urodzenia, grupę
turniejową, dokładne informacje o zakwaterowaniu i wyżywieniu.
5. Wpisowe:
wpłaty należy dokonać w terminie od 01.01 do 07.02.2020 r. na konto organizatora.
Wpisowe wpłacane po tym terminie wzrasta o 50 %.
Numer konta: mBank 54 1140 2004 0000 3602 7709 6960
SZKOŁA SZACHOWA „CZARNY KOŃ”, ul. Chełmońskiego 10/3, 41-902 Bytom.
6. W turnieju obowiązują aktualne przepisy gry FIDE.
Dopuszczalne spóźnienie na rundę wynosi 30 minut.
Sędzią głównym turnieju jest IA Rafał Siwik: rafal@siwik.pl tel. 783-333-900.
7. Terminarz:
14.02.2019 r.
piątek
BIURO TURNIEJU czynne w miejscu rozgrywek od 16:00.
Przyjazd i kwaterowanie uczestników. 20:30 - odprawa techniczna.
15.02
sobota
9:45 – uroczyste otwarcie turnieju
10:00 – inauguracja - Turniej Blitz'a (do FIDE) 11 rund (zgłoszenia na chessarbiter)
16:00 – I runda Open „C”
18:00 – II runda Open „C”
16.02
niedziela
9:00 – III runda Open „C”
11:00 – IV runda Open „C”
15:00 – V runda Open „C”
17:00 – VI runda Open „C”
17.02
poniedziałek
15:00 – VII runda Open „C”
17:00 – VIII runda Open „C”
18.02
wtorek
9:30 – 13:00 prelekcja i wycieczka z przewodnikiem: „Kulturowe i przyrodnicze walory
Góry Św. Anny”,
15:00 – IX runda Open „C”
ok. 18:00 – uroczyste zakończenie turnieju i rozdanie nagród w Open „C”
ok. 20:00 – rozpoczęcie turnieju tenisa stołowego :)
19.02
środa
15:00 – I runda Open „C” bis
17:00 – II runda Open „C” bis
20.02
czwartek
9:30 – 13:00 wycieczka do lokalnego muzeum (wystawa historyczna i przyrodnicza).
15:00 – III runda Open „C” bis
17:00 – IV runda Open „C” bis
21.02
piątek
15:00 – V runda Open „C” bis
17:00 – VI runda Open „C” bis
22.02
sobota
15:00 – VII runda Open „C” bis
17:00 – VIII runda Open „C” bis
23.02
niedziela
9:00 - IX runda Open „C” bis
Ok. 14:00 - zakończenie turnieju i rozdanie nagród w Open „A”, „B”, „C” bis
8. Zakwaterowanie i wyżywienie:
koszt zakwaterowania i wyżywienia od kolacji 14.02 do obiadu 23.02.2020 r. (ceny za osobę):
- pokój 1 os. z łazienką: 1260,00 zł,
- pokój 2, 3, 4 os. z łazienką: 990,00 zł.
Liczba miejsc noclegowych jest ograniczona. O rezerwacji decyduje kolejność zgłoszenia i wniesienia
opłaty za pobyt na konto organizatora w terminie od 01.01 do 07.02.2020 r.:
mBank 54 1140 2004 0000 3602 7709 6960
Uczestnicy turnieju nie korzystający z warunków pobytu zapewnionych przez organizatora turnieju
w Domu Pielgrzyma, ponoszą dodatkową opłatę organizacyjną w wysokości 300 zł. Zwolnieni z tej
opłaty są zawodnicy zrzeszeni w Opolskim Związku Szachowym. Inni zawodnicy (np. dojeżdżający)
mogą być zwolnieni z w/w opłaty po wcześniejszym uzgodnieniu z organizatorem turnieju.
9. Imprezy towarzyszące:
- wycieczka I z przewodnikiem: „Kulturowe i historyczne walory Góry Św. Anny”,
- wycieczka II z przewodnikiem: „Przyrodnicze walory Góry Św. Anny”,
- wystawy w Muzeum Śląska Opolskiego (historyczna i przyrodnicza),
- warsztaty ornitologiczne dla dzieci i młodzieży (?!),
- turniej BLITZ’a 15.02.2020 r. godz. 10:00 (zgłoszony do FIDE),
- turniej tenisa stołowego !!! :)
- turniej „kloca”,
- konkurs rysunkowy dla dzieci: „Kocham szachy” :) :) :)
10. Uwagi końcowe:
- uczestnicy turnieju ubezpieczają się we własnym zakresie,
- nagrody należy odbierać osobiście podczas zakończenia turnieju,
- niepełnoletni uczestnicy turnieju podczas jego trwania muszą znajdować się pod opieką uprawnionej
osoby dorosłej, organizator odpowiada jedynie za merytoryczną część zawodów,
- zgłaszając się do turnieju uczestnicy – zawodnicy, rodzice i opiekunowie prawni startujących osób
niepełnoletnich, trenerzy, opiekunowie, wychowawcy, osoby towarzyszące – akceptują komunikat
organizacyjny turnieju,
- zgłaszając się do turnieju uczestnicy – zawodnicy, rodzice i opiekunowie prawni startujących osób
niepełnoletnich, trenerzy, opiekunowie, wychowawcy, osoby towarzyszące – wyrażają zgodę na
wykorzystanie przez organizatora podanych danych osobowych w celu przeprowadzenia turnieju
i imprez towarzyszących, oraz publikacji ich wyników.
- zgłaszając się do turnieju uczestnicy – zawodnicy, rodzice i opiekunowie prawni startujących osób
niepełnoletnich, trenerzy, opiekunowie, wychowawcy, osoby towarzyszące – wyrażają zgodę na
wykorzystanie swojego wizerunku na stronach internetowych, profilach społecznościowych,
w filmach i wywiadach organizatora oraz patronów medialnych i honorowych (np. do pamiątkowych
galerii zdjęć z zawodów),
- ostateczna interpretacja treści komunikatu należy do organizatora.
11. Mapa dojazdu: GPS: 50°27′22″N 18°10′03″E

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem. Kopiowanie komuniaktu bez zgody autora jest nielegalne i zabronione.

IA Rafał Siwik© 2004-2020