Kalendarz Szachowy
Kalendarz zawiera informacje o 69 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt
Królestwo Szachów

szeroka oferta szachów, zegarów i książek szachowych.
www.sklep.caissa.pl
chess sets, books, clocks - everything You need to play chess
www.caissa-chess.com


drukuj komunikat


OTWARTE MISTRZOSTWA CHOSZCZNA

W SZACHACH SZYBKICH

CHOSZCZNO 29 MARCA 2020 R.REGULAMIN

1. Cel imprezy:· Popularyzacja gry w szachy na terenie gminy Choszczno.

· Zdobycie lub podwyższenie rankingu FIDE Rapid.2. Organizatorzy:


· Miasto i Gmina Choszczno,

· Uczniowski Klub Szachowy „SKOCZEK”,

· Choszczeński Dom Kultury.3. Termin i miejsce:· Turniej rozegrany zostanie w dniu 29 marca 2020 r. ( niedziela )

· Miejsce gry: Choszczeński Dom Kultury w Choszcznie przy ul. Boh. Warszawy 17.

· Początek gier - godz. 10.00.

· Potwierdzanie obecności w godzinach 9:00 – 9:45.4. Zgłoszenia i uczestnictwo:· Zgłoszenia przyjmowane będą :

a) przez internet na serwerze Chessarbiter Pro :

b) drogą elektroniczną na adres : roslonoskar@gmail.com

c) osobiście w dniu imprezy w godz. 9:00 – 9.30 .· Turniej ma charakter całkowicie otwarty. Uczestnikiem może być każda osoba bez względu na wiek, płeć, przynależność klubową itd.

· Liczba miejsc ograniczona do 80. Decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku większej liczby zgłoszeń organizatorzy mają prawo dopuścić większą liczbę uczestników wyłącznie za zgodą Sędziego głównego.

· Organizator może nie dopuścić do turnieju zawodników zgłaszających się na Sali gry.5. Wpisowe do turnieju:· Obowiązuje wpisowe (zawiera opłatę K-R FIDE) :Ø seniorzy (rocznik 2001 i starsi) : 20,00 zł ;

Ø juniorzy (rocznik 2002 i młodsi) : 15,00 zł;

W przypadku zapisów na sali gry wpisowe wzrasta o 5 zł.

6. System rozgrywek:· Szwajcarski na dystansie 9 rund , kojarzenie komputerowe

· Tempo gry- 10 minut + 5 sekund na partię dla zawodnika

· Turniej zgłoszony do oceny rankingowej FIDE w szachach szybkich.7. O kolejności miejsc decyduje kolejno:· liczba zdobytych punktów,

· Buchholz Cut-1

· pełny Buchholz,

· liczba zwycięstw,

· ranking średni przeciwników8. Nagrody:· Puchary i nagrody finansowe dla trzech najlepszych zawodników.

· Nagrody rzeczowe za miejsca IV-X w kategorii OPEN.

· Nagrody rzeczowe za miejsca I-III dla juniorów do lat 10.

· Nagrody rzeczowe za miejsca I-III dla juniorów do lat 14.

· Nagrody rzeczowe za miejsca I-III dla juniorów do lat 18.

· Nagroda rzeczowa dla najlepszej kobiety.

· Nagroda rzeczowa dla najlepszego zawodnika z Choszczna.

· Nagroda rzeczowa dla najlepszego seniora 65+

· Nagroda rzeczowa dla najstarszego i najmłodszego zawodnika.

· Pamiątkowe medale dla 5 ostatnich zawodników.

Nagrody nie będą dublowane. Każdy z uprawnionych ma prawo do jednej nagrody. Warunkiem otrzymania nagrody jest obecność osoby uprawnionej na sali podczas ceremonii wręczania nagród. W innym przypadku nagroda przepada na rzecz organizatorów.

9. Sprawy sędziowskie:· Podczas rozgrywek obowiązują aktualne przepisy gry FIDE.

· Wszelkie spory rozstrzyga Sędzia główny, którego decyzje są nieodwołalne.

· Dopuszcza się posiadanie przez zawodnika na sali gier wyłączonego urządzenia elektronicznego.

· Uczestnik będący w stanie po użyciu alkoholu, będzie natychmiast usunięty z turnieju przez Sędziego głównego, bez prawa do jakiejkolwiek rekompensaty poniesionych kosztów, związanych z udziałem w turnieju .

· Dopuszczalne spóźnienie na rundę wynosi 5 minut.10. Uwagi końcowe:· Uczestnicy biorący udział w turnieju, wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych również na potrzeby przyszłych rekrutacji, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

· Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania materiałów audiowizualnych zrealizowanych podczas turnieju.

· Niepełnoletni zawodnicy biorą udział w zawodach pod opieką rodziców lub opiekunów.

· Organizatorzy zapewniają sprzęt szachowy dla wszystkich uczestników.

· Zawodnicy przyjeżdżają i uczestniczą w turnieju na własny koszt oraz ubezpieczają się we własnym zakresie.

· Organizatorzy nie odpowiadają za żadne szkody związane z udziałem zawodników w turnieju.

· Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie.KOMITET ORGANIZACYJNY

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem. Kopiowanie komuniaktu bez zgody autora jest nielegalne i zabronione.

IA Rafał Siwik© 2004-2020